domingo, 6 de mayo de 2012

You do things and do things

“You do things and do things and nobody really has a clue.”

 John Updike, Rabbit, Run

No hay comentarios:

Publicar un comentario